Badanie Dojrzałości Projektowej w zakresie projektów informatycznych


Szanowni Państwo,

Chcemy zbadać Państwa Dojrzałość Projektową w Zakresie Realizacji Projektów Informatycznych.
Zebrana informacja pozwoli nam w dostoswaniu oferowanych usług przez Centralny Ośrodek Infromatyki na rzecz własnie tego typu projektów.

Ankieta składa się wyłącznie z pytań zamkniętych, a jej wypełnienie zajmie od 5 do 15 minut.
Podzieliliśmy ją na 10 bloków tematycznych:

1.Rozróżnienie działalności bieżącej od realizacji projektów
2.Ustanowienie mechanizmów potwierdzania, czy projekt jest korzystny, wykonalny i potrzebny
3.Metodyka pracy w projekcie
4.Zasoby ludzkie
5.Finanse oraz budżet projektu
6.Technologia oraz narzędzia
7.Miary sukcesu projektu informatycznego
8.Wiedza
9.Zarządzanie ryzykiem w projektach IT
10.Zarządzanie zamówieniami publicznymi w zakresie doradztwa technicznego, infrastruktury IT oraz oprogramowania

Instytucjom, które wypełnią i wyślą ankietę gwarantujemy informację zwrotną oraz wskazówki dotyczące działaności w zakresie doskonalenia w realizacji projektów informatycznych.

Z góry dziękujemy za udział w badaniu,
Centralny Ośrodek Informatyki
coi@coi.gov.pl

Projekt „POPC Wsparcie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.