Departament Rozwoju - worek pomysłów


Zgłaszanie pomysłów jest anonimowe (system nie zapisuje żadnych informacji o osobie zgłaszającej pomysł). Czuj się swobodnie, nie obawiaj się zgłaszać nawet najbardziej abstrakcyjnych pomysłów.  

Ankieta składa się z 8 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.