TEST - Badanie dojrzałości projektowej w IT 2020


Szanowni Państwo,

 

W imieniu Ministra Cyfryzacji, zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji badania dojrzałości projektowej w obszarze IT.

Celem diagnozy jest poznanie praktyk w projektach IT wśród beneficjentów II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). W badaniu pytamy o kulturę projektową, metodyki zarządzania projektami IT, mierniki sukcesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, wiedzą, ryzykiem oraz zamówieniami publicznymi.

Zadajemy ważne pytania o potrzeby w obszarze IT. Dzięki odpowiedziom rozbudujemy katalog bezpłatnych usług świadczonych przez POPC Wsparcie. W 2017 roku Minister Cyfryzacji powierzył Centralnemu Ośrodkowi Informatyki zadanie wsparcia wnioskodawców i beneficjentów II osi POPC. Są one realizowane przez Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie, które dokłada wszelkich starań, aby usługi wsparcia były jak najlepiej dopasowane do potrzeb beneficjentów.

Zachęcamy do szczerości. Tylko szczere odpowiedzi pozwolą trafnie zaplanować nasza ofertę dla organizacji, które zgłaszają się o pomoc. Badanie nie służy kontroli ani formalnej ocenie. Służy diagnozie realnych potrzeb.

Odpowiedzi są anonimowe. W raporcie nie będzie można powiązać odpowiedzi z respondentami.

O wypełnienie ankiety prosimy jedną osobę z organizacji: kierownika projektu IT, dyrektora departamentu w obszarze IT lub pracownika, któremu kierownik projektu powierzy zadanie wypełnienia ankiety.

Zadanie zajmie około 30 minut.

Prosimy o odpowiedzi do 31.04.2020

 

Z góry dziękujemy za udział w badaniu,
Andrzej Pieczunko i zespół POPC Wsparcie
Centralny Ośrodek Informatyki

 

https://www.gov.pl/web/popcwsparcie
Projekt „POPC Wsparcie” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.