Badanie dojrzałości projektowej beneficjentów II osi POPC (2020)


 

Szanowni Państwo,

w imieniu Ministra Cyfryzacji zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji badania dojrzałości projektowej w obszarze IT.

Chcemy poznać praktyki w projektach IT beneficjentów II osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Pytamy o kulturę projektową, metodyki zarządzania projektami IT, mierniki sukcesu, zarządzanie zespołem, wiedzą, ryzykiem oraz zamówieniami publicznymi.

Zadajemy ważne pytania o potrzeby w obszarze IT. Dzięki Państwa odpowiedziom rozbudujemy katalog bezpłatnych usług świadczonych przez projekt Ministra Cyfryzacji pn. Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie.

Chcemy też wspólnie z Państwem zastanowić się nad aktualną i ważną kwestią: jak wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego wpłynie na realizację projektów IT? Pytamy o to na końcu ankiety. Prosimy o wpisanie tam komentarzy, wątpliwości i pytań, które w związku z tą nagłą sytuacją pojawiają się w projektach IT realizowanych w ramach II osi POPC.

Zachęcamy do szczerości. Badanie nie służy kontroli ani formalnej ocenie. Umożliwi nam wyłącznie diagnozę Państwa potrzeb. Tylko szczere odpowiedzi pomogą nam trafnie przygotować ofertę dla organizacji, które zgłaszają się do nas po wsparcie.

Wszystkie odpowiedzi są anonimowe. Raport z badania nie pozwoli powiązać odpowiedzi z respondentami. Na podstawie samej nazwy organizacji nie można ustalić tożsamości konkretnych osób, nie będziemy też przetwarzać danych osobowych.

O wypełnienie ankiety prosimy tylko jedną upoważnioną osobę z organizacji: osobę, która ma wiedzę na temat procesów zarządzania projektami IT, szefa działu odpowiedzialnego za zarządzanie portfelem projektów, szefa działu IT, kierownika projektu IT, kierownika programu.

Ankieta zajmie około 30 minut.

Prosimy o odpowiedzi do 29.05.2020

Z góry dziękujemy za udział w badaniu

Centralny Ośrodek Informatyki
Centrum Kompetencyjne POPC Wsparcie